Porady eksperta

Jak wykonać sumę kontrolną
za pomocą darmowego programu md5summer?

KROK PO KROKU

pokaż więcej...

Instalacja

1. Pobierz pliku zip z http://www.md5summer.org/download.html
2. Rozpakuj plik md5summer.exe i zapisz w wybranym miejscu na dysku komputera.

Obsługa programu

1. Włącz program MD5summer
(kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na plik md5summer.exe).
2. Znajdź folder zawierający pliki, dla których ma być wykonana suma kontrolna MD5.
W przypadku tzw. masterów będą to pliki nrg, iso lub katalog z plikami obrazu DDP (kilka
plików).Po wybraniu folderu kliknij Create sums.

md5_1

md5_2

Pojawia się nowe okno. Po lewej stronie znajdują się okno z zawartością wybranego folderu. Większe okno, po prawej stronie, przedstawia wybrane pliki, dla których będzie policzona suma MD5.

md5_3

3. Zaznacz plik lub pliki, dla których mają zostać policzone sumy i kliknij Add. Po wybraniu wszystkich plików kliknij OK
4. Poczekaj aż sum(y) zostaną policzone.

md5_4

Po policzeniu sumy lub sum (dla wielu plików) pojawi się okno, w którym należy wybrać miejsce zapisu pliku sumy kontrolnej.
Sugerujemy, aby plik .md5 zapisać w tym samym miejscu, w którym znajduje się plik/pliki, dla których liczona była suma kontrolna MD5.

md5_5

Ze względów bezpieczeństwa, gotowy komplet plików (master + suma kontrolna) „spakować” programem WinRAR (płatny) lub 7ZIP (darmowy).