Vi uppskattar komfort och säkerhet

Vi bryr oss om kundens bekvämlighet. Varje vår kund har egen rådgivare som  presenterar möjliga lösningar och övervakar beställningens förberedelse och utförande. Du kan följa online din orders löpande status. Stan realizacji zamówienia można śledzić na bieżąco on-line. På kundens begäran kommer det material som används vid produktion skyddas och arkiveras.