Authoring

Authoring betyder ett speciellt färdigställande av det material som ska finnas på skivan. Filer som innehåller bild, ljud och grafik är speciellt färdigställda, efteråt är de kodade på så sätt att de bildar en sammanhängande helhet. Audio- och videomaterial sammanställs och sparas på det sättet att det stämmer överens med specifikationen av DVD och Videoskivor.

För authoring kan även interface skapas som låter hantera skivans innehåll. Tack vare utformningen av meny och navigering har användaren av skivor tillgång till definierade filer och nya områden för deras funktionalitet.

graf

Vårt erbjudande inom authoring omfattar följande:

  • sammanslagning av alla beståndsdelar i audio-video

  • bildkodning till MPEG-2 för DVD-Video

  • ljudkodning till Dolby Digital/ DTS / MPEG Audio l/ LPCM för DVD Video

  • utförande av formgivning

  • anpassning av texter

  • utförande av menyn och navigering

  • bildande av den finala skivan i syfte att förbereda stamper

Vilka authoring tjänster kommer att ingå i offerten bestäms individuellt beroende på kundens behov och skivans form