Mastering

Under mastering processen uppstår stamper som är grunden för produktion/pressning av optiska bärare. Stamper (annars matris) uppstår med hjälp av en så kallad master – ett källmaterial som levererats av kunden. Första steg i mastering är kontroll av den levererade mastern utifrån inspelningens korrekthet (utan att inkräkta på innehållet av själva mastern). Informationer om hur man förbereder material till mastering korrekt samt hur man skapar checksum finns i FAQ.

Det kontrollerade materialet skall brännas med hjälp av laserstråle på en speciellt beredd glasskiva, belagd med ett ljuskänsligt lager (så kallad glass). I detta steg påminner processen om hur man bränner en skiva i datorens inspelare. Efteråt undergår glass metallisering. Ett så uppkommet lager är en återspegling av det inspelade materialet. Så beredd glass hamnar in i pläteringskammaren var bildas ovanpå ett nickelskikt under elektrolysprocessen. Av nickeln som separeras från glass uppstår en matris – „spegelbild” av glass. Matrisen utsätts för ytterligare mekaniska processer, sedan kontrolleras den utifrån mekaniska och optisk-elektriska egenskaper. En likadan beredd matris/stamper är utgångspunkt till processen med skivpressning.

1

Napisy pod rycinami:

Materialet bränns på en glasskiva

Skivan täcks med ett ljuskänsligt lager och bränns med laserstrålar

Ovanpå skivan uppstår ett nickelskikt

Det uppstår en färdig matris

För att utföra en CD och DVD skiva används en matris/stamper. För att tillverka tvåsidiga skivor behövs två matriser. I genomsnitt en stamper räcker till att tillverka en upplaga på cirka 100 tusen CD skivor och 50 tusen DVD skivor.

Bärare Typ Antal sidor Antal stampers Max volym
CD enkelskikts 1 1 700 Mb
DVD5 enkelskikts 1 1 4,7 Gb
DVD9 dubbla skikt 2 2 8,5 Gb
DVD10 enkelskikts 2 2 9,4 Gb
BD25 enkelskikts 1 1 25 Gb
BD50 dubbla skikt 2 2 50 Gb

 

Stampers kan användas flera gånger. XDISC förvarar alla matriser vilket möjliggör att snabbt återuppta produktionen.

Om du vill återuppta upplagan räcker det att ange vårt unika matrisnummer *, som enbart syftar på data på bäraren; tryck på skivan kan modifieras.

* nummer står på plattans undersida eller på fakturan. .