Skriva ut på CD / DVD

En av de mest populära media bärare idag är CD och DVD skivor. Deras utseende är lika viktigt som innehållet i deras inspelning. Vi erbjuder ett brett sortiment av tryck på CD och DVD skivor vilket kommer att dra mottagarens uppmärksamhet och att bör uppmuntra kunden till att välja just din skiva.
För tryck på skivor används följande metoder
:

  • Screentryck

Screentryck låter utföra grafik med upplösning på 110lpi.
Screentryck kännetecknas av hög färgmättnad och djup svart.
Denna metod utnyttjas framför allt vid grafiska projekt där ogenomskinliga färger har använts utan tonövergångar.
Om man utarbetar ett utkast med screentryck skall färger från paletten Pantone användas.
4 färger finns till förfogande och eventuellt som en färg till – vit grundfärg.

OBS! Vid användning av screentryck uppnås den bästa utskriftskvaliteten vid 100% mättnad. Om du väljer screentryck, kom ihåg att denna metod har begränsade möjligheter att utföra tonövergångar. na sitodruk, należy pamiętać o ograniczonych możliwościach wykonania przejść tonalnych. Z tego powodu należy stosować nasycenia w granicach 15-85%.Av denna anledning skall mättnaden användas i intervallet 15-85%.

  • Offset

Offset låter utföra grafik med. upplösning på 175lpi. Tryck i offset låter att utföra mjuka tonövergångar, därför används bl a i projekt där foton utnyttjas.
I projekt till offsettryck används 4 färger från paletten CMYK. Dessutom är det möjligt att använda 1 färg från Pantone eller lackering och vit grundfärg.

Nedan presenteras skillnader mellan screentryck och offsettryck:

 

Offset Screentryck  122
Upplösning 175 lpi Upplösning 110 lpi
Mjukare tonövergångar Större färgmättnad
Större intervall av toner Djupare svart

Hur utförs projektet med tryck på CD / DVD skivan

Ytan för grafik finns mellan diameter på 22 och 117 mm, optionellt mellan diameter på 35 mm och 117 mm.
I fall av miniCD finns denna yta mellan diameter på 22 och 76 mm, optionellt på 35 och 76mm

Färger

Tryck utförs beroende på den valda tekniken, i färger från paletten CMYK eller Pantone.

OBS! Vi tar inte emot projekt i RGB.

Typsnitt

För att texten från trycket skulle synas och avläsas är det minimala typsnittet på 4,5 poäng (i kontra 6 poäng).

Filens format

Vi tar emot projekt i PDF-formatet (max. version 10)