Tryckning CD / DVD

Pressning av skivor
Pressning av plattor är en helt professionell metod för produktion av optiska bärare. Pressningsprocessen sker i högpresterande formsprutningsmaskiner. Under högtryck bildas ringar av polykarbonatkristaller i vilka matrisen lämnar sitt avtryck. Matrisen bildas i sin tur under mastering. Med hjälp av vacuummetallisering läggs ett lager aluminium ovanpå ringarna och sedan ett tunt lager av skyddande lack. Hela processen är fullt automatisk. Då kännetecknas pressad skiva av hög kvalitet och hållbarhet. Man kan göra tryck på denna skiva i offset eller screentryck.

Några ord om skivor…
Kompaktskivor är ringar som består av polykarbonat. De innehåller digitalt kodade informationer som avläses med hjälp av ljuset från laserstålen. Ursprungligen skulle de ersätta vinylskivor. De har blivit ytterst populära tack vare en stor volym, hållbarhet och lågt pris.
De bearbetades av två koncerner tillsammans: Philips och Sony på slutet av sjuttiotalet.
En typisk kompaktskiva kan rymma data på 700 MB eller 80 minuters ljud. Den har en diameter på 120 mm. I mitten finns ett hål med diameter på 15 mm.
I en CD skiva ingår 4 skikt:

 • Ett skyddsskikt av polykarbonat i form av en plastskiva (A)
 • Ett pigmentskikt som smälter under inspelning (B)
 • Ett metallskikt (C)
 • Silkscreentryck (D)asd

 

 

Från början uppskattades hållbarheten av kompaktskivor vara ett par hundra år. För skivor som tillverkades på 80-talet eller i början av 90-talet visade sig dessa uppskattningar stämma med verkligheten. .

Hur förbereder man material för produktion
Material som skall pressas på skivan kan levereras i form av :

 • En källskiva
 • En bild av skivor

Källskivor
Bärare till en källskiva kan inspelningsbara skivor vara som CD-R, DVD+/-R/R D eller pressade DVD och CD skivor.
För inspelning av källskivor skall skivor av hög kvalitet användas. För inspelning skall man se till att skivans yta är fri från mekaniska fel, repor eller fingeravtryck. Skivan skall inspelas med hastighet som lämpar sig för dess format:

 • CD-Audio och CD-R 700MB – x4
 • CD och CD-R 700MB – x24
 • DVD5 och DVD-R 4,7 – x16
 • DVD9 och DVD-R DL 8,5 – x8

Följande format på inspelningsbara skivor är godtagbara:

 • CD-Audio med CD-Text (format Red Book)
 • CD-ROM Mode 1 (Yellow Book)
 • CD-ROM XA Mode 2 (VCD, SVCD), (format Yellow Book)
 • CD-Extra Mixed Mode (data + audio), (format Yellow Book)
 • DVD-ROM (DVD-Forum)
 • DVD-Video (DVD-Forum)
 • DVD-Audio (DVD-Forum)

Följande filsystem är godtagbara:

 • ISO9660 (med Jouliet el/och RockRidge)
 • ISO/UDF
 • UDF

Innan du skickar materials kall du säkerställa att det lagras i en lämplig form och huruvida det spelas korrekt. Vi föreslår att källskivan bör kontrolleras på olika datorer (skivor CD-ROM, DVD-ROM), lyssna den på CD-spelarna (skivor CD-Audio) eller på DVD (skivor DVD-Video). För ytterligare säkerhet rekommenderar vi att du skickar två källplattor. OBS! Källskivor skall signeras med speciella pennor avsedda för detta ändamål. ALDRIG med kulpennan!

Bild av skivan
Bild av skivan skall helst skickas till servern FTP. Inloggningsuppgifter får du när du har gjort en beställning.

Det finns också möjligt att leverera bild av skivan på portabla hårddiskar HDD eller på USB Flash.
Bild av skivan kan skicka i följande av tre format:

 • ISO
 • NRG (bildfil av programmet Nero Burning ROM)
 • DDP ver. 2.00

OBS! För att verifiera riktigheten av inspelat material skall CD-avbildningar åtföljas av en fil med checksum MD5.
Gratis program för att skapa och verifiera MD5-checksum kan laddas ner på:
http://md5summer.org/md5v12005.zip

OBS! Kom ihåg att XDISC inte inkräktar på det materiella innehållet i källskivan och inte har ansvar för oregelbundenheter i materialet.